Adobe Acrobat XI Pro 11.0.23

Adobe Acrobat XI Pro 11.0.23

Adobe Systems – Shareware – Windows
ra khỏi 52 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Adobe Acrobat XI Pro là một ứng dụng rất hiệu quả cung cấp cho bạn khả năng để tạo và chỉnh sửa tài liệu PDF mà bao gồm đa phương tiện và chia sẻ chúng một cách an toàn.Adobe Acrobat XI Pro là có tính năng một công việc sắp xếp hợp lý, giúp bạn bảo vệ dữ liệu của bạn, cho phép bạn theo dõi các hình thức của bạn và có thể bao gồm nhiều vật liệu nhiều trong cùng một tập tin.

Tổng quan

Adobe Acrobat XI Pro là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Adobe Systems.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.042 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Adobe Acrobat XI Pro là 11.0.23, phát hành vào ngày 20/11/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 16/10/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 11.0.23, được sử dụng bởi 34 % trong tất cả các cài đặt.

Adobe Acrobat XI Pro đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Adobe Acrobat XI Pro đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Adobe Acrobat XI Pro!

Cài đặt

người sử dụng 2.042 UpdateStar có Adobe Acrobat XI Pro cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Adobe Systems
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại